Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

D.D. 21-1-2010

Αν επιτυχής είχε αποβεί η πρόβα των Dupon - Dypon, θα είχε ακουστεί η φράση:
στη α΄ secant : 1.΄spasmeno vizy΄
΄Παράδοξος μορφασμός απροσδοκήτου απογοητεύσεως συνωφρύωσε το πρόσωπόν του, μορφασμός όστις εφαίνετο μάλλον αντανάκλασις πιστή των συστολών και διαστολών του εδικού μου προσώπου.΄από το κείμενο του Βιζυηνού: ΄Αι συνέπειαι της Παλαιάς Ιστορίας΄


Αντ΄ αυτού,
στη β΄ secant
το χλιαρό και κιτρινωπόν εκείνο ποτόν ενέπνευσεν εις τα γευστικά ημών νεύρα ισχυράς υποψίας…

Αλλ΄ η συγκίνησίς μας ήτο μεγάλη, και κανείς εξ ημών δεν εξέφρασε τι εσκέπτετο την στιγμήν εκείνην,

γ΄ secantΔεν υπάρχουν σχόλια: