Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

CITY TRAVELLERS workshop


[CONCEPT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ]

Ερευνητικό θέμα: Η Περιήγηση στο αστικό και φυσικό τοπίο, σε πραγματικό χώρο και χρόνο.

Το εργαστήριο αυτό, είναι προσανατολισμένο στη σπουδή και τη μελέτη της σύγχρονης εικαστικής σκέψης και έκφρασης, με πρακτικό και θεωρητικό τρόπο.
Η εικαστική γλώσσα, περιέχει ένα μακρύ στο χρόνο, απόθεμα εικόνων και τεχνικών, ώστε να δύναται ως μέσο, να εκφράζει με αναγωγικό τρόπο, διαχρονικές ποιητικές, φιλοσοφικές και δομικές έννοιες.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα διευρυνθεί η έννοια της περιήγησης στο περιβάλλοντα χώρο.
Με εργασία στο αστικό τοπίο - περιήγηση σε περιοχές της πόλης - όπου θα συλλέγεται υλικό: σχέδια, φωτογραφίες ή εν τόπια υλικά στοιχεία, αντικείμενα κ.α.
Με τριήμερες περιηγήσεις σε φυσικά τοπία της επαρχίας, που θα δίνουν την ευκαιρία στον σπουδαστή μέσα από μια συλλογική διεργασία να αφοσιωθεί στην αποστολή, να εργαστεί στο φυσικό περιβάλλον, να διερευνήσει τις επιλογές του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την έρευνα κατά την περιήγηση.
Αυτό θα του επιτρέψει να μελετήσει τις ομοιότητες με την προς τα έσω περιήγηση και τα κοινά βήματα που ακολουθεί η καλλιτεχνική διεργασία και πρακτική.

Η σπουδή ως προς το πρακτικό μέρος του εργαστηρίου ξεκινά:
με βασικές γνώσεις της εικαστικής γλώσσας,
συναισθητικές διαδικασίες αναζήτησης,
ανάκληση αυτόματων αρχετυπικών στοιχείων.

Υλικά μέσα: Σχέδιο, φωτογραφία, ως σημείωση ή ως τελικό έργο
κείμενο, ήχος, διαδικασία κολάζ,
διαχείριση πρότζεκτ μέσω προπλασμάτων,
κατασκευή, εγκαταστάσεις.
(θα μπορούσε να περιλάβει την εργασία ντοκιμαντέρ, διαδραστικές αφηγήσεις,
εγκαταστάσεις-προσομοιώσει​ς αν ο σπουδαστής
μπορεί να αναλάβει το επιπλέον κόστος των αναγκών μιας τέτοιας παραγωγής.)

Η σπουδή ως προς την θεωρητική κατεύθυνση του εργαστηρίου θα ξεκινήσει με τη μελέτη βασικών ιστορικών αναδρομών με συνοπτικό τρόπο, που την αρχή τους τοποθετούμε στον Διαφωτισμό. Αισθητικές φιλοσοφικές και πολιτισμικές συσχετίσεις. Συμπτωματικές αναφορές σε παλαιότερους χρόνους. Επίσης μια σύντομη διερεύνηση ώστε να γίνει αντιληπτή η σύνδεση τέχνης και κοινωνίας και η κοινωνιολογική προέλευση στη γέννηση και την πρόσληψη του καλλιτεχνικού έργου. Η έννοια της μεθοδολογικής προσέγγισης της τέχνης, καθώς και στοιχεία σημειωτικής.

Τα παραπάνω αποτελούν τον βασικό κορμό σπουδής, στη σύγχρονη εικαστική τέχνη.
Με την σπονδυλωτή διδακτική μεθοδολογία, θα μπορέσει ο σπουδαστής να αναγνωρίσει το προσωπικό του αναφορικό σύστημα σημείων. Μια μορφή προσωπικής χαρτογράφησης, που θα τον οδηγήσει στη έκφραση, μέσα από την καλλιέργεια και την ενδυνάμωση των τεχνικών του δεξιοτήτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
ΤΗΛ: 6936140619 και 2105028030
City Travellers

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Katerina Athanasiou - the Counterfeiter: Εγγύτητα - Ιντιμισμός

Katerina Athanasiou - the Counterfeiter: Εγγύτητα - Ιντιμισμός: "Εγγύτητα . Ιντιμισμός. Η έννοια του ιντιμισμού ( in timisme ) χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα εσωτερικά χώρων που ζωγράφιζαν οι..."


Thursday, June 16, 2011
Fortunately, some people see to it that the garden of thought remains fertile. While the eclipse was the guest of honor… and while the television sets were screaming out about who had to appear first in the windows to prove he had first predicted this disaster or the other… and while some “indignated” were picking up the rest of the square’s marble slabs, those they had smashed to use as ammunition… a group of friends in New Herakleion were whispering a different guide to closeness. I was so glad when I went to the Grigoriadis Gallery. Many people were there, families with small children talking about the paintings and the other artworks. In all the dispersion of these days, in all this tumult, with so many empty words, as if none stopped to take a breath, to think – all constantly pronounce, simply because they have the instrument of voice…
Visiting yesterday’s exhibition was for me the most substantial thing I did these days… an impulse to think more synthetically, just as thought has to be, to travel through history as it was seen by the arts and felt by the artists in various social contexts…
This dialog among the artworks is accomplished thanks to the inspiration and creative impulse of the curator, Panajiotis Papadopoulos. Some works were famous, others, at least for me, completely unknown… the works’ unexpected conversation through their juxtaposition demolishes all boundaries and suddenly one realizes the community of problems and personal routes… Privacy is a form of protection against a threatening public area, notes Papadopoulos. This collision shimmers through the work of some artists… When you visit the exhibition, you should definitely use the guiding brochure prepared by the curator, which makes this dialog, as well as the curator’s look on it, transparent, and opens up a perspective for our own interpretation of the exhibition. ”At the centre of the exhibition Katerina Athanasiou presents a performance where two women, the artist and her daughter, read books and polish their nails. Pervolarakis’ painting is reconstituted, it becomes a living painting, like the French tableau vivant, so vivid that yesterday there was a lady holding a red rose in her hand, persistently asking to enter the tableau and be photographed. She even asked the photographer for special instructions, so that she wouldn’t spoil the composition…” I was particularly moved by this exhibition yesterday, because there are some people who persistently take care of the garden of thought, so that it remains fertile, and this sweetly swept off the day’s tumult and I dreamt richly, just as dreaming should be”.
Lucia: Things I do for work and pleasure
Lucia Rikaki

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Για την έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην πινακοθήκη Γρηγοριάδη«Η Εγγύτητα: σχέσεις ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο».

Η έννοια της Εγγύτητας και του ιντιμισμού (intimisme) χρησιμοποιείται στη ζωγραφική για να περιγράψει το έργο των Κλώντ Βιγιάρ και Πιέρ Μπονάρ. Οι δυο αυτοί καλλιτέχνες δημιουργούν ένα ύφος που επικεντρώνεται σε οικιακές σκηνές και εσωτερικά, απεικονίζουν το «ιδιωτικό» ως μία προστατευμένη περιοχή του ατόμου που καθοδηγείται από την οικογενειακή ζωή και τις συναναστροφές με τα οικεία πρόσωπα.
Το έργο των ιντιμιστών ζωγράφων προσδιορίζεται ως μία απόσυρση από την κοινωνία, ως μία επιστροφή στον ιδιωτικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά αυτής της στροφής παρατηρούνται κυρίως τον 19ο αιώνα. Η «εφεύρεση της ατομικότητας» αποτελεί ένα προϊόν αυτού του αιώνα. Τότε, δεν πραγματοποιείται απλά ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο δημόσιο χώρο και τον ιδιωτικό. Η διάκριση του δημόσιου/ιδιωτικού γίνεται, τώρα, μέσα από την προβολή ενός καινούργιου στόχου, την ανακάλυψη και την έκφραση του εαυτού. Η αντίληψη της εγγύτητας και της οικειότητας που προβάλλεται μέσα από το έργο των Μπονάρ και Βιγιάρ δεν είναι ανεξάρτητη από τη γενική αντίληψη περί της «έκφρασης της προσωπικότητας». Μία τέτοια αντίληψη θα εκφραστεί στο σύγχρονο μυθιστόρημα και στην τεχνική, πλέον, του μονόλογου, αλλά και σαν καθήκον ολόκληρων επιστημών, όπως της ψυχανάλυσης.
Όλο το πρόγραμμα της νεωτερικότητας προσδιορίζεται από αυτήν την επιστροφή στον εαυτό. Ο 19ος αιώνας δημιουργεί μία διαρκή σύγκρουση των ναρκισσισμών. Οι αισθητικές σειρές που δημιουργούνται με μία παρουσίαση της Εγγύτητας και του ιντιμισμού ξεκινούν βέβαια από την «έκφραση του εαυτού», αλλά ανοίγονται στην ερωτική εμπειρία μέσα στον απομονωτισμό.
Η παρουσίαση, για παράδειγμα, του ερωτισμού προϋποθέτει την προστατευμένη περιοχή του ιδιωτικού. Η διερεύνηση της έννοιας προχωρά στην αναζήτηση μίας ασκητικής διανοητικής στάσης καθώς και στη διαδικασία της απομόνωσης στη διάρκεια του στοχασμού, π.χ. στον Μαρσέλ Προύστ. Η εγγύτητα και ο ιντιμισμός δηλώνουν την έκφραση της προσωπικότητας, οδηγούν στον αισθησιασμό, προϋποθέτουν τον ασκητισμό. Οι αισθητικές σειρές που ανοίγονται με αυτή την έννοια και παρουσιάζονται στην έκθεση απαιτούν την περιγραφή αυτών των τριών επιπέδων.
O Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης αποτέλεσε το χαρακτηριστικό παράδειγμα ιντιμιστή ζωγράφου στην ελληνική ζωγραφική. Απεικόνισε, σχεδόν αποκλειστικά, εσωτερικά χώρων, οικεία πρόσωπα, φίλους του. Ποια είναι, όμως, η σχέση του καλλιτέχνη με την ευρωπαϊκή αντίληψη της εγγύτητας και του ιδιωτικού; Ο ευρωπαϊκός ιντιμισμός αναπαριστά το εσωτερικό δημιουργώντας το χώρο που αποσύρεται ο αστός. Ένας τέτοιος χώρος έχει το χαρακτηριστικό του οικείου. Το ιδιωτικό είναι μία καθαγιασμένη εικόνα της αστικής κοινωνίας. Στον Μπονάρ αντιλαμβάνεσαι την «ευτυχία να βρίσκεται κανείς μέσα στο σπίτι του». Αντίστοιχα στον Βιγιάρ το ιδιωτικό γίνεται η έκφραση του αινίγματος της ύπαρξης. Η ιδιωτικότητα στον Τριανταφυλλίδη δεν έχει τον καταφατικό χαρακτήρα που συναντάμε στην ευρωπαϊκή ζωγραφική. Το ιδιωτικό αποτελεί το καταφύγιο από έναν κίνδυνο. Το ιδιωτικό προστατεύει μπροστά στην εχθρότητα του δημόσιου που θεματοποιείται ως κίνδυνος. Εδώ δεν συναντάμε τη διαλεκτική σχέση ιδιωτικού/δημόσιου αλλά την τομή και την αντίθεσή τους. Οι σχεδόν μονόχρωμες επιφάνειες του δεν προβάλλουν τη λαμπρότητα της αστικής ζωής.
Οι « Εγγύτητα» αποτελεί μία έκθεση που παρουσιάζει μία έννοια. Μολονότι πρόκειται για εικαστική παρουσίαση, μόνο ένα κομμάτι της είναι καθαρά εικαστικό. Η μουσική, τα θεωρητικά κείμενα, η λογοτεχνία οι διαφάνειες, η ιστορική φωτογραφία, τα φιλμ, και η video art που φιλοξενούνται δεν αποτελούν την εικαστική τεκμηρίωση ενός ιστορικού γεγονότος αλλά ανασυγκροτούν το ίδιο το αντικειμενικό πλαίσιο της ιδέας.

Παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών: Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη, Άγγελου Θεοδωρόπουλου, Αριστείδη Βαρούχα, Γιάννη Τσαρούχη, Γιώργου Μπουζιάνη, Κώστα Σπυρόπουλου, Φρέντ Μπουασονάς, Σερίν Νεσάτ, Διαμαντή Διαμαντόπουλου, Φίλιππου Μαργαρίτη, Όθωνα Περβολαράκη, Ορέστη Κανέλλη ,Γιώργου Ιακωβίδη, Χέλμουτ Νιούτον, Ανρί- Καρτιέ Μπρεσόν, Δημήτρη Γαλάνη, Φώτη Κόντογλου, Τζόζεφ Μπόυς, Κατερίνας Αθανασίου.

Θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό και φωτογραφίες που τράβηξαν οι Κλώντ Βιγιάρ και Πιερ Μπονάρ, αποσπάσματα ταινιών του Πιερ Πάολο Παζολίνι καθώς και αρχειακό υλικό για τον Λούτβιχ Βιττγκενστάιν,και τον Μάρτιν Χάιντεγκερ.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Σ.Παπαδόπουλος.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στις 8 μ.μ.
Διάρκεια, μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011
Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 18, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Τηλ.: 210 2719744
Ωράρια: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 22.00
Σάββατο – Κυριακή κλειστά


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΗ Εγγύτητα:σχέσεις ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο.

Η έννοια της Εγγύτητας και του ιντιμισμού (intimisme) χρησιμοποιείται στη ζωγραφική για να περιγράψει το έργο των Κλώντ Βιγιάρ και Πιέρ Μπονάρ. Οι δυο αυτοί καλλιτέχνες δημιουργούν ένα ύφος που επικεντρώνεται σε οικιακές σκηνές και εσωτερικά, απεικονίζουν το «ιδιωτικό» ως μία προστατευμένη περιοχή του ατόμου που καθοδηγείται από την οικογενειακή ζωή και τις συναναστροφές με τα οικεία πρόσωπα.
Το έργο των ιντιμιστών ζωγράφων προσδιορίζεται ως μία απόσυρση από την κοινωνία, ως μία επιστροφή στον ιδιωτικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά αυτής της στροφής παρατηρούνται κυρίως τον 19ο αιώνα. Η «εφεύρεση της ατομικότητας» αποτελεί ένα προϊόν αυτού του αιώνα. Τότε, δεν πραγματοποιείται απλά ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο δημόσιο χώρο και τον ιδιωτικό. Η διάκριση του δημόσιου/ιδιωτικού γίνεται, τώρα, μέσα από την προβολή ενός καινούργιου στόχου, την ανακάλυψη και την έκφραση του εαυτού. Η αντίληψη της εγγύτητας και της οικειότητας που προβάλλεται μέσα από το έργο των Μπονάρ και Βιγιάρ καθώς και το έργο του Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη αποτελεί το στόχο της έκθεσης. Ειδικά O Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης αποτέλεσε το χαρακτηριστικό παράδειγμα ιντιμιστή ζωγράφου στην ελληνική ζωγραφική. Απεικόνισε, σχεδόν αποκλειστικά, εσωτερικά χώρων, οικεία πρόσωπα, φίλους του. Ποια είναι, όμως, η σχέση του καλλιτέχνη με την ευρωπαϊκή αντίληψη της εγγύτητας και του ιδιωτικού; Ο ευρωπαϊκός ιντιμισμός αναπαριστά το εσωτερικό δημιουργώντας το χώρο που αποσύρεται ο αστός. Αντίθετα, η ιδιωτικότητα στον Τριανταφυλλίδη δεν έχει τον καταφατικό χαρακτήρα που συναντάμε στην ευρωπαϊκή ζωγραφική. Το ιδιωτικό αποτελεί το καταφύγιο από έναν κίνδυνο. Το ιδιωτικό προστατεύει μπροστά στην εχθρότητα του δημόσιου που θεματοποιείται ως κίνδυνος. Εδώ δεν συναντάμε τη διαλεκτική σχέση ιδιωτικού/δημόσιου αλλά την τομή και την αντίθεσή τους.
Η « Εγγύτητα» αποτελεί μία έκθεση που παρουσιάζει μία έννοια. Μολονότι πρόκειται για εικαστική παρουσίαση, μόνο ένα κομμάτι της είναι καθαρά εικαστικό. Η μουσική, τα θεωρητικά κείμενα, η λογοτεχνία οι διαφάνειες, η ιστορική φωτογραφία, τα φιλμ, και η video art που φιλοξενούνται δεν αποτελούν την εικαστική τεκμηρίωση ενός ιστορικού γεγονότος αλλά ανασυγκροτούν το ίδιο το αντικειμενικό πλαίσιο της ιδέας.
Παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών: Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη, Άγγελου Θεοδωρόπουλου, Αριστείδη Βαρούχα, Γιάννη Τσαρούχη, Γιώργου Μπουζιάνη, Κώστα Σπυρόπουλου, Φρέντ Μπουασονάς, Σερίν Νεσάτ, Διαμαντή Διαμαντόπουλου, Φίλιππου Μαργαρίτη, Όθωνα Περβολαράκη, Ορέστη Κανέλλη ,Γιώργου Ιακωβίδη, Χέλμουτ Νιούτον, Ανρί- Καρτιέ Μπρεσόν, Δημήτρη Γαλάνη, Φώτη Κόντογλου, Τζόζεφ Μπόυς, Κατερίνας Αθανασίου.
Θα παρουσιαστεί επίσης| αρχειακό υλικό και φωτογραφίες που τράβηξαν οι Κλώντ Βιγιάρ και Πιερ Μπονάρ, αποσπάσματα ταινιών του Πιερ Πάολο Παζολίνι, Σεργκέι Αϊζενστάιν καθώς και αρχειακό υλικό για τον Λούτβιχ Βιττγκενστάιν,και τον Μάρτιν Χάιντεγκερ.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Σ.Παπαδόπουλος.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στις 8 μ.μ.
Διάρκεια, μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 18, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Τηλ.: 210 2719744
Ωράρια: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 22.00
Σάββατο – Κυριακή κλειστά
Χορηγός επικοινωνίας. Αρχική σελίδα