Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Sorry!

AMORAL. Εγκαίνια Δευτέρα 10 Μαρτίου, 19.30 @ Cheapart Ηalandri. 5 σύγχρονοι καλλιτέχνες εξετάζουν το στοιχείο της ηθικής στο καλλιτεχνικό έργο. Παγιωμένες δομές ηθικής, η πίεση της ηθικολογίας που ασκείται στον καλλιτέχνη και στο έργο του, νέοι δρόμοι - νέα ηθική τάξη.


http://www.athinorama.gr/arts/event.aspx?eid=10034996

https://www.facebook.com/events/523534644431898/






Δεν υπάρχουν σχόλια: